نرم افزار مشتری کلاینت هایک ویژن

1) "Windows + R" را روی صفحه کلید ، کلمه "CMD" در پنجره Run تایپ کنید.

  2) آدرس IP ورودی پینگ را چک کنید ، مانند پینگ 10.5.2.14؛

  3) نتیجه به شرح زیر است: اتصال موفقیت آمیز است.

  4) اگر نتیجه به شرح زیر است: میزبان مقصد غیر قابل دستیابی. کاربر باید کابل یا پارامترهای اترنت را بررسی کند.

Android: به Google Play بروید ، 'Hik-Connect' را جستجو کنید و بارگیری کنید.

Iphone: به App Store بروید ، جستجو کنید 'Hik-Connect' و بارگیری کنید.