آموزش تنظیمات شبکه در هایک ویژن

1) "Windows + R" را روی صفحه کلید، کلمه "CMD" در پنجره Run تایپ کنید.

  2) آدرس IP ورودی پینگ را چک کنید، مانند پینگ 10.5.2.14؛

  3) نتیجه به شرح زیر است: اتصال موفقیت آمیز است.

  4) اگر نتیجه به شرح زیر است: میزبان مقصد غیر قابل دستیابی. کاربر باید کابل یا پارامترهای اترنت را بررسی کند.

×
وحید غیبی Whatsapp chat
وحید غیبی Whatsapp chat
1 +